نحوه استفاده از سفر ارزش مشتری برای سئو با آتیبا د سوزا [VIDEO]

نحوه استفاده از سفر ارزش مشتری برای سئو با آتیبا د سوزا [VIDEO]

سه نکته برای سئو بهتر؟

1. آواتار مشتری خود را بسازید!

2. CVJ خود را بیابید!

3. فن آوری خود را شروع کنید

سئو! جعبه ابزار CVJ رایگان خود را از اینجا دانلود کنید: https://www.digitalmarketer.com/lp/customer-value-journey/

آتیبا د سوزا، مدیر عامل Client Attraction Pros، یک آژانس بازاریابی محتوای ویدئویی و شریک تایید شده DigitalMarketer است.